Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Home > Služby> Geodetické práce pro katastr nemovitostí

Nabízíme:

  • Geometrické plány pro zaměření nové budovy nebo přístavby ke kolaudaci
  • Geometrické plány pro zaměření rozestavěné budovy pro získání hypotéky nebo úvěru
  • Geometrické plány pro doplnění KN o parcely zjednodušené evidence
  • Geometrické plány pro vyznačení věcného břemene (právo přístupu, služebnost podzemního vedení apod.)
  • Vytyčení vlastnických hranic
  • Geodetické práce pro pozemkové úpravy (jednoduché, komplexní)
  • Odborné konzultace a poradenství