Mapové podklady a velkoformátový tisk

Home > Služby> Mapové podklady a velkoformátový tisk

Nabízíme:

  • Zaměření situace [polohopisu a výškopisu] jako podklad pro projekční práce
  • Zaměření polohopisu a výškopisu uličních front [např. pro tvorbu nebo doplnění Digitální technické mapy]
  • Zaměření a vyhotovení základní mapy závodů
  • Zhotovení plánů měst a obcí
  • Zaměření a vyhotovení podélných a příčných profilů
  • Vyhotovení digitálního modelu terénu ve 3D, zpracování vrstevnicového plánu